Borås Viskan

Grundades fredag 4 november 1988
Klubb 26032 - Distrikt 2360 - Charternummer

Fakta
Borås.Viskan Rotaryklubb grundades 1988 av charterpresident Henrik Brinck. 
 
Distrikt: 2360
Klubbnr: 26032
 
Bankgiro: 432-6799
Swish: 123 173 40 29
 
E-post: boras-viskan@rotary.se

Historik
Borås Viskan Rotaryklubb startade den 4 november 1988 och höll sina möten i Annelundsvillan. En interimsstyrelse tillsattes på våren 1988 och ett antal möten hölls fram till hösten samma år. Rotary International meddelade den 13 oktober att klubben antagits som medlem i RI den 10:e samma månad. Charterbrevet översändes via guvernören till Rotary International i USA. Välkomsthälsningar bifogades också från kontoren i Sverige, Schweiz och USA.

Första veckobrevet är från mötet den 4 november 1988 där det framgår att följande styrelse valts t.o.m. den 30 juni 1989 
- Charterpresident Henrik Brinck
- Inkommande president Carl-Gustaf Eliasson
- Vice president Staffan Gran
- Sekreterare Karl-Erik Börjesson
- Vice sekreterare Mats Brandt
- Klubbmästare Anders Bergengren
- Skattmästare Karl-Erik Suhr
- Vice klubbmästare Bengt Bergqvist
- PR-chef Göran Stenbäcken
- Ledamot Claes Andersson

Minnesanteckningar
Klubbens första gäst var Birger Larson, som överlämnade Borås Södra Rotaryklubbs standar. Charterfesten hölls den 11 november i Sparbankens lokaler. Det första protokollförda styrelsemötet med den valda styrelsen hölls den 5 december. Den 10:e samma månad beslöts att klubbmötena skulle hållas i Annelundsvillan på fredagar med start kl. 07.15.


Den 3 augusti 1990 hölls vårt första klubbmöte på Plaza Hotel. I oktober 1991 startades vinlotteriet, som givit ett välbehövligt tillskott till kassan och gjort det möjligt för klubben att engagera sig i samhällstjänst både lokalt och internationellt.
I augusti 2010 flyttade klubben till Yxhammargården, där veckomötena hålls.
Carl-Gustaf Eliasson var under rotaryåret 2000 – 2001 distriktsguvernör. Efter guvernörsåret har Carl-Gustaf fortsatt att engagera sig för distriktet och för Rotary International. Han har arbetat med Rotarys ungdomsutbyte i samverkan med Susanne Karlander och anordnat kurser för de utländska ungdomarna. Kurserna har hållits på Fristads folkhögskola. Margareta Magnusson har varit assisterande distriktsguvenör 2004 – 2005 och 2005 – 2006 och distriktsguvernör 2007 – 2008.

Presidenter i Rotary Borås Viskan

1988 – 1989 Henrik Brinck, Charterpresident
1989 – 1990 Carl-Gustaf Eliasson
1990 – 1991 Staffan Gran
1991 – 1992 Claes Anderson
1992 – 1993 Branislav Filip
1993 – 1994 Ingemar Boman
1994 – 1995 Bengt Bergqvist
1995 – 1996 Hans Andersson
1996 – 1997 Gunnar Redström
1997 – 1998 Bo Molin
1998 – 1999 Bengt Prahl
1999 – 2000 Ulf Högardh
2000 – 2001 Ulf Grahm
2001 – 2002 Margareta Magnusson
2002 – 2003 Gunnar Ladenvall
2003 – 2004 PM Larsson
2004 – 2005 Roland Palmqvist
2005 – 2006 Britt-Marie Älverbrandt
2006 – 2007 Bertil Melin
2007 – 2008 Dan Andersson
2008 – 2009 Marianne Sjövall
2009 – 2010 Boris Preijde
2010 – 2011 Erik Williamson
2011 – 2012 Dag Bjurklint
2012 – 2013 Randi Evers
2013 – 2014 Lotta Johansson
2014 – 2015 Stefan Olsson
2015 – 2016 Maria Ekbrand
2016 – 2017 Kenneth Källerman
2017 - 2018 Tomas Olofsson
2018 - 2019 Björn-Ola Kronander
2019 - 2020 Petra Kyllergård
2020 - 2021 Peter Gunnarson
2021 - 2022 Lotta Preijde


Paul Harris Fellow
Rotarianer eller icke-rotarianer som klubben vill hedra, kan bli Paul Harris Fellow (PHF). Det kostar idag US $ 1000. Pengarna tillgodoräknas klubben som insättning i Rotary Foundation. I Sverige använder vanligtvis klubbarna PHF för att uppmärk-samma insatser som klubbmedlemmar gjort. I vår klubb har Paul Harris Fellow tilldelats: Henrik Brinck, Karl-Erik Suhr, Alfred Hahn, Ingemar Boman, Christer Olausson, Carl-Gustaf Eliasson, Claes Andersson, Bengt Wahlgren, Roland Palmqvist, Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh, Margareta Magnusson, Tomas Olofsson, Sverre Rökaas, PM Larsson, Susanne Karlander, Lotta Runeson, Petra Kyllergård, Marianne Sjövall, Ulla Lindberg, Dan Andersson, Claes Westfeldt, Lotta Preijde, Lotta Johansson, Erik Williamson, Boris Preijde, Sven-Anders Fransson och Stefan Olsson. Carl-Gustaf Eliassons PHF har uppgraderats med fem safirer. Margareta Magnussons, Britt-Marie Älverbrandts, Ulf Högardhs och Roland Palmqvists PHF har uppgraderats med en safir.

Ur tioårsjubileets skrift om klubbtjänsten
Då vår klubb präglas av en kamratlig och humoristisk atmosfär är det inte konstigt att det inom klubbtjänsten ordnats ett stort antal arrangemang för att stärka vänskapen. Här är några exempel: teaterkvällar, konstutställningar, golfevenemang, julfester, skidresor, vin- och whiskyprovningar, skulpturvandringar, företagsbesök. De fem klubbarna i Borås arrangerar oftast en gemensam klubbkväll årligen.

Genom yrkestjänsten har vi också haft studiebesök på t.ex., Craft, FOV, Navet, Nexans, Ericsson, Textile Fashion Center, Gina Tricot, Nordisk Designskola, Speed. 

När det gäller den internationella tjänsten har vi haft flera aktiviteter för utbytesstudenter och en mängd engagemang för GSE, Group Study Exchangestipendiaterna. Likaså höll vi under 2017 ett internationellt läger för ungdomar vid namn "Camp Sundholmen 2017".

Det som först och sist håller ihop klubben och som berör alla de fyra s.k. avenyerna är förstås föredragen på våra klubbsammankomster. Under åren har vi lyssnat till ett mycket stort antal intressanta föredrag. Här har funnits allt från engagerade klubbmedlemmar som berättar om spännande äventyr, gripande öden och intressanta yrkesaktiviteter till gästande föredragshållare som professionellt framfört allsköns djupsinnigheter. 

Den 16 september 1997 öppnades en hemsida för vår klubb. Christer Olausson hade ordnat en egen webbplats åt klubben, och Roland Palmqvist fick i uppdrag att arbeta med vår hemsida. Sedan några år tillbaka sköts hemsidan av Björn-Ola Kronander, som är IT-ansvarig och webbredaktör i klubben. I början av 2015 flyttades klubbens hemsidor över till Rotary Sveriges ClubAdmin och i maj 2022 flyttades det över till Rotary Polaris.

Rotarydistriktet

Borås Viskans Rotaryklubb tillhör distrikt 2360 som finns i Västra Sverige. Distriktet sträcker sig från Säffle i norr till Varberg i söder, från Strömstad i väster och till Ulricehamn i öster. Distriktet har två Rotaractklubbar för medlemmar mellan 18 – 30 år. Båda dessa finns i Göteborg. I distriktet finns 59 klubbar med ca 2 600 medlemmar.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 70
- Herrar 45
- Damer 25
Paul Harris Fellow 16
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 2
Andra kontakter 3

Adress

Yxhammargården

Yxhammarsgatan 29
50331 Borås
Sverige