Projekt: Ukraina

lördag 20 augusti 2022

Sofie Elfsberg

Borås Viskan Rotaryklubb agerade snabbt när Ryssland invaderade Ukraina. Genom erfarenhet vet vi att det är viktigt att etablera lokala kontakter på plats. För att göra nytta på riktigt.


Den 24 februari 2022 inleddes Rysslands invasion av Ukraina. Världen fasade och dåvarande distriktsguvernör Lena L Ekman med stort hjärta för regionen, sammankallade alla Rotarys klubbpresidenter i distrikt 2360. Borås Viskans dåvarande president Lotta Preijde var med på mötet. Det här blev startskottet på våra insatser för att hjälpa människor i Ukraina.

Hjälpa på plats

Rotary har ett fantastiskt nätverk i Europa och världen. Lena sammanförde oss med Piotr Jankowski, distriktsguvenör från Rotary Club Koszalin i Polen. För att göra nytta på riktigt är det viktigt att ha lokala kontakter. Det är det här Rotary finns till för och målet är att se till att hjälpa på plats.

Borås Viskan Rotaryklubb har bidragit med pengar för att kunna förse flyende människor vid gränsen med mat, dryck, mediciner, filtar och andra akutförnödenheter. Bland annat ordnades ett konstlotteri i klubben. Vi fortsätter även att dedikera de pengar vi sätter av för varje föredragshållare till Ukraina.

Parallellt i februari/mars drog Roger Akelius igång ett upprop som Rotary valde att marknadsföra. Även den vägen bidrog många av våra medlemmar med pengar som Akelius Foundation dubblade.

Vad händer nu?

Det har etablerats en Ukraina-kommitté i distrikt 2360 som har zoom-möten varje vecka. Vi delar information med varandra och ofta deltar även Rotarianer från både Polen och Ukraina utöver en representant från varje klubb i distriktet. Från och med nu kommer Lotta Preijde från Borås Viskan Rotaryklubb och Anneli Löfström från Uddevalla att dela på ordförandeskapet. 

Borås Viskans intentioner är att fortsätta att hjälpa Ukraina och göra det genom våra kontakter på plats. Genom dem får vi kontinuerligt följa vad som händer och vad som behövs just nu.

Vill du engagera dig i Rotary och Ukraina?

Prata med president Kerstin Häregård för att få veta mer om vad det innebär att vara engagerad medlem i vår klubb.    

Rotary gör nytta på riktigt.