Fredskonferensen 22 okt 22 - hur gick det?

måndag 26 september 2022

Mona Ulvåknippa

FREDSKONFERENS FÖR SKILLNAD

Fredskonferens för skillnad

Att få stå i direktsändning med Ukrainas ambassadör i Sverige, Andrij Plakhotniuk, låter som en dröm. Men på fredskonferensen, som D2360 och D 2380 arrangerade den 22 oktober, blev det verklighet för oss som modererade fredskonferensen.

Alla medverkande var med digitalt, och på plats i Jönköping fanns vi moderatorer, tekniker och support, totalt fem personer. Vi ska erkänna att det var nervöst innan alla medverkande kopplade upp sig, men allt fungerade som det skulle.

Ambassadören höll ett föredrag om nuläget i Ukraina, och därefter svarade han på frågor från deltagarna. Det var stort att få vara med om – att direkt länka samman Rotarianer och andra fredsintresserade med en så högaktuell person. Lika fascinerande var det att få med en av Rotarys Peace Fellows i direktsändning. Maria Francisca Garcés tog i somras sin masters i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, och var med på konferensen direkt från sitt hemland Colombia. Hon berättade om sina studier av människor i konfliktområden och om vikten av att bygga broar mellan olika stridande grupper, som nu sker i hennes hemland.

Bland övriga föreläsare fanns polismästare Carin Götblad och kriminolog Jerzy Sarnecki som talade om gängbrottslighet. Charlotte Almkvist, allmänläkare och medlem i Stockholm City Rotaryklubb, berättade om Rotarys arbete i Kenya, bara för att nämna några.

Samtliga ställde upp gratis och medverkade med glädje i ett Rotaryarrangemang.

Det var fantastiskt roligt att få arrangera konferensen. Vi hoppas kunna genomföra konferenser med fredstema flera gånger framöver. Gör vi det digitalt kan vi nå ut över hela Sverige och ännu längre än så – men det bygger på att det finns ett engagemang inom och utom Rotary samt ett intresse av att delta i konferensen.


Fredsarbetet har en lång tradition inom Rotary.

Rotary fanns bland annat med som rådgivare vid bildandet av FN 1948 och har än i dag har en konsultativ roll i FN. Nu har distrikten 2360 och 2380 med gemensamma krafter planerat en digital fredskonferens i höst     

Datum: 22 oktober 2022

Tid: 10:00 - 15:00

Anmälan på Zoom >> https://bit.ly/zoomanmal

 >> Programblad Fredskonferensen 20 okt 2022

På fredskonferensen som har många namnkunniga på talarlistan deltar bland annat polismästare Carin Götblad, Ukrainas ambassadör Andrij Plachotnjuk, och Stian Jenssen, stabschef hos NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg. 

− Målet med konferensen är att stärka det fredsfrämjande arbetet på regional, nationell och till och med internationell nivå, och att göra fler medvetna om Rotarys arbete som en fredsorganisation, säger Thomas S Nilsson, som leder arrangörsgruppen bakom konferensen.

Alla som är intresserade av fredsfrågor och fredsarbete är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Rotary eller inte, och deltagandet är kostnadsfritt, fortsätter han.

Efter varje föredrag kommer deltagarna att kunna ställa frågor via chatten.  

Delta på Rotarys regionala fredskonferens 22 okt 2022

Ukrainas ambasadör Andrii Plakhotniuk

Programmet var uppdelat i fyra block och börjar med en omvärldsanalys.

Joanna Nathanson från Institute for Economics and Peace redogör för den senaste Global Peace Index, en värdemätare på den globala fredsnivån. Därefter kommer Lars Nordström, professor emeritus i kulturgeografi, att föreläsa under rubriken ”Är det slut på globaliseringen?”.

Nästa block handlar om FN, Nato och kriget i Ukraina. Här medverkar Andrij Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige, Stian Jenssen, stabschef hos NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg, samt Ulrika Grandin, nytillträdd verksamhetschef för FN:s jämställdhetsenhet UN Women i Sverige.

Tredje ämnet som tas upp är den svenska verkligheten med fokus på gängkriminalitet och konflikthantering. Föreläsare i detta block är Carin Götblad, polismästare vid Nationella Operativa Avdelningen, som pratar om hur rekryteringen av barn och unga till gängen ska stoppas, samt kriminolog Jerzy Sarnecki, som talar under rubriken ”Gängkriminaliteten och åtgärder ur ett forskarperspektiv”.

I detta block medverkar även Marco Nilsson, docent i statsvetenskap, som har forskat på  islamistisk radikalisering och svenska jihadister.

Carin Götblad - polismästare vid Nationella Operativa Avdelningen

Maria Francisca Garcés - Rotary Peace Fellow

Slutligen knyts dagen ihop under rubriken Rotarys roll i fredsarbetet. Virpi Honkala från Finland, Past District Governor och Past Director of RI Board har en stor passion för det arbete som görs i Rotary Foundation, och hon kommer att berätta om det fredsarbete som Rotary International bedriver.
Allmänläkare Charlotte Almkvist har sitt hjärta i Kenya där hon drivit flera projekt med stöd av Rotary. Hon har också arbetat i flera andra afrikanska länder och delar med sig av sina erfarenheter.


Sista föredraget hålls av Rotary Peace Fellow Maria Francisca Garcés från Colombia, som nyligen avlagt en masterexamen i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Studierna i Uppsala möjliggjordes genom att hon var en av dem som fått ett Rotarystipendium till vidareutbildning med fredsfokus.

− Tack vare ett stort nätverk i arrangörsgruppen har vi kunnat komma i kontakt med väl meriterade talare, säger Thomas S Nilsson, ordförande i Rotary Peace Fellowship Subcommittee i D 2380, bestående av Jönköpings län och Skaraborg.
I den kommittén återfinns även DG Per Hansson, tidigare DG Inger Gustafsson, samt Erik Lundqvist, Sotiris Delis och Lars Carlborg.

− Så fort programmet blev känt har vi fått kommentarer om att det är mycket intressanta och viktiga föredrag, säger Lena Liljenhed Ekman, tidigare DG i distrikt 2360. Distriktet har 57 klubbar inom triangeln Varberg-Ulricehamn-Säffle med Göteborg som centralorten.

Från D 2360 finns även Lars Nordström och Hans Kristian Simensen med i planeringen av konferensen.

Digital Fredskonferens:

Datum: 22 oktober 2022

Tid: 10:00 - 15:00

Anmälan på Zoom https://bit.ly/zoomanmal

Ladda ner programblad här: https://bit.ly/fred2022