Hjälp till självhjälp i Tanzania

lördag 4 mars 2023

Ewa Blomqvist

I samarbete med Arusha Mount Meru Rotary Club i Tanzania, stödjer Borås Viskan Rotaryklubb insatser inom utbildning, hälsovård och samhällsutveckling i Arusha med särskilt fokus på barn, flickor och kvinnor.


Långsiktigt samarbete

Sedan 20 år tillbaka har vi i Borås Viskan Rotaryklubb engagerat oss i utvecklingsprojekt i Tanzania, de senaste 10 åren i samverkan med Arusha Mount Meru RC. Tillsammans identifierar vi behov och möjligheter att hjälpa fattiga och utsatta barn, flickor och kvinnor i linje med Rotarys fokusområden utbildning, mödra- och barnavård, samt lokal ekonomisk utveckling. Det har blivit flera projekt genom åren med inriktning på långsiktigt hållbara lösningar och hjälp till självhjälp. Vi har också genomfört flera klubbresor för att besöka projekten på plats och samarbetet fortsätter med nya projektplaner och ansökningar från Rotarys olika stödprogram.

Stöd till utbildning

I vårt senaste projekt gav vi ett årligt stöd till St Magdalene Canosa Girls Training Center i Arusha. Skolan drivs av nunnor och utbildar utsatta unga kvinnor i hushållsarbete och sömnad samt stärkt självkänsla och självständighet. Mellan 2016-2021 fick de unga kvinnorna bidrag till en symaskin i samband med examen, som ger möjlighet att sy både till sig själv och sin familj, men också att driva en rörelse och tjäna egna pengar. Vi finansierade också inköp av utbildningssymaskiner och en stickmaskin som ger inkomster till skolan genom försäljning av stickade plagg. Därigenom kunde projektet avslutas då skolan inte längre har samma behov av stöd.

Andra projekt inom utbildningsområdet har varit upprustning av skolsalar och iordningställande av ett skolbibliotek på den fattiga skolan Lemara Primary School i Arusha. Ett liknande skolbiblioteksprojekt har också genomförts vid Njiro Hill Primary School i Arusha. Vi har också stöttat Tango Folkhögskola i Mbulu i norra Tanzania med undervisningsmaterial såsom datorer, jordbruksredskap, verktyg etc.

Projekt inom hälso- och sjukvård

I samarbete med Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås hjälpte vi 2010-2012 till att utrusta St. Elizabeth Hospital i Arusha med röntgen-, operations- samt annan utrustning. Projektet innefattade såväl transport och installation som utbildning av den inhemska personalen, där vi finansierade sjukhusteknikernas resor till Tanzania.

I ett annat projekt anordnades en utbildning i näringslära, förebyggande hälso- och tandvård samt information om HIV/Aids till lärare i 104 skolor. Kunskaperna spreds till 85 000 skolbarn, som även fick en undersökning av tandläkare och sköterska. Genom engagerade klubbmedlemmar installerades även en tandläkarmottagning, som tanzaniska staten sedan tog över driften av.

I ytterligare ett projekt fick ett barnhem i Arusha bidrag till sängutrustning till de föräldralösa barnen.

Mikrolån till kvinnor

Under 2012-2016 drevs tillsammans med Mt Meru Rotary Club i Arusha Women Empowerment--projektet, där kvinnor kunde ansöka om mikrolån för att starta en egen liten verksamhet. Genom att utveckla små affärsrörelser inom framför allt jordbruk och handel fick kvinnorna möjlighet att försörja sina familjer och låta barnen gå i skolan. 24 kvinnor deltog i projektet. För att finansiera projektet genomfördes bl.a. en välgörenhetskonsert i Borås i samarbete med Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse. 

Borås Viskan på besök i Arusha mars 2023.

Vår Rotarykontakt i Tanzania är Anna Rweyemamu. I filmen från 2017 berättar hon om våra gemensamma hjälpprojekt.

Borås Viskan lämnar över insamlade glasögon till ögonläkaren Dr Macho.

En ca 7 minuter lång video om våra gemensamma hjälpprojekt. Togs fram av Mt Meru klubben våren 2017.