Rotary – vilka är vi

söndag 5 mars 2023

Ewa Blomqvist

Rotary är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som samlar samhällsengagerade människor med olika yrkesbakgrund. Tillsammans vill vi göra gott både nära och på andra håll i världen. 

Rotarys vision

Rotarys vision är en värld där människor förenas och tar initiativ för att åstadkomma långsiktig förändring – både globalt, lokalt och inom oss själva. Ledorden är “service above self”.

Sedan Rotary grundades 1905 har handlingskraftiga medlemmar drivit en mängd humanitära projekt inom allt ifrån läskunnighet och fredsbevarande insatser till vattenförsörjning och hälsofrämjande åtgärder. Rotary arbetar även för att utveckla framtidens ledare som vill fortsätta verka för en bättre värld för alla människor. Därför satsar Rotary på ungdomar genom till exempel utbytesprogram och ledarskapsutbildningar.  

Rotarys fokusområden

  • Främja fred
  • Bekämpa sjukdomar
  • Bidra till rent vatten, sanitet och hygien
  • Mödra- och barnavård
  • Stödja utbildning
  • Lokal ekonomisk utveckling
  • Skydda miljön 

Internationellt nätverk

Borås Viskan Rotaryklubb är en del av Rotarys internationella nätverk med omkring 1,2 miljoner medlemmar i 46 000 klubbar världen över. I Sverige finns 400 Rotaryklubbar med totalt 15 700 medlemmar.

Varje klubb leds av en demokratiskt vald styrelse och president. Klubbarna är organiserade i distrikt som leds av distriktsguvernörer. Borås Viskan Rotaryklubb är med i distrikt 2360 i Västsverige.

Varje Rotaryklubb driver sina egna projekt lokalt och/eller internationellt, men är också med i det globala Rotary-nätverket som möjliggör samarbete och globala projekt. Några exempel är:   

  • Alla Rotaryklubbar bidrar till Rotary Foundation som delar ut medel till större projekt.
  • ”End Polio Now” – ett internationellt vaccinationsprogram för att utrota polio som Rotary stöttat sedan 1979. Projektet drivs i samarbete med Bill och Melinda Gates foundation.
  • Klubbar i 21 länder är engagerade i Rotarys utbytesprogram för ungdomar. 

Engagerade medlemmar

Inom Rotary ser vi att alla har ett gemensamt ansvar för att lösa världens olika utmaningar. I våra klubbar samlas samhällsengagerade personer med olika yrkeskompetenser som vill bidra med sin tid och sitt engagemang för att göra världen lite bättre. Genom våra olika kompetenser bidrar vi med olika perspektiv och erfarenheter, och tillsammans genomför vi aktiviteter inom Rotarys olika fokusområden.

Borås Viskan Rotaryklubb har för närvarande 70 medlemmar med olika yrken, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet. 40 % är kvinnor. Man behöver inte vara chef för att vara med i Rotary. Vi arbetar inom både näringsliv, kommun och stat med till exempel hälso- och sjukvård, kultur, personal, industri, fastigheter med mera. Gemensamt är att vi vill mötas, utvecklas och vidga våra vyer, samtidigt som vi gör goda insatser för samhället, både här hemma och längre bort. 

Borås Viskan Rotaryklubb är sedan många år engagerade i Tanzania (länk). Sedan kriget bröt ut i februari 2022 har vi även ett stort engagemang i Ukraina genom systerklubbar i Polen och Ukraina.

Vill du vara med?

Delar du Rotarys värderingar och vill du vara med och ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling och få nya vänner – då är Rotary något för dig!

En bra start för att lära känna oss och klubben är att gå med som gäst några gånger på våra frukostmöten. Meddela Rotary Viskans president Kerstin Häregård på kerstin.haregard@gmail.com att du vill komma med en fredag morgon. Läs mer om hur våra klubbmöten/frukostar går till här.  

 


Borås Viskan på besök i Arusha, Tanzania i mars 2023.