Ungdomsutbyte – ett minne för livet!

måndag 21 november 2022

Ewa Blomqvist

Att skapa möjligheter för ungdomars utveckling och ledarskapsförmåga är ett prioriterat område inom Rotary som vi i Borås Viskan Rotaryklubb vill bidra till.

Rotarys utbytesprogram för ungdomar mellan 15–24 år ger minnen och kunskaper för livet. Syftet är att bidra till fred och samförstånd genom att ge ungdomar chansen att upptäcka världen och utvecklas som medmänniskor. Rotary arrangerar både helårsutbyten, korttidsutbyten och sommarläger. Våra utbyten sker utan vinstsyfte och man behöver inte vara medlem i Rotary för att åka på utbyte med oss. Andra sätt för ungdomar att engagera sig genom Rotary är till exempel i Rotaract, Rotex eller Rotarys ledarskapsutbildningar för unga. Ta chansen att upptäcka världen tillsammans med oss!

Ungdomsutbytet är ett prioriterat område inom Rotary.

Helårsutbyte

Rotarys helårsutbyten för ungdomar mellan 15 till 17 år innebär att bo och studera i ett annat land under ett skolår. Ungdomen bor i olika familjer (vanligtvis 3 st), går i skolan och lär känna en ny kultur och ett annat språk. Året utomlands ger erfarenheter för hela livet, stärkt självförtroende, nya vänner och många upplevelser. Rotary arrangerar för närvarande utbyten i 21 länder i alla världsdelar.

När man åker iväg på helårsutbyte med Rotary har man en sponsorklubb i Sverige, kanske Borås Viskan Rotaryklubb. Man har också en värdklubb på plats med en kontaktperson och ett nätverk av Rotarymedlemmar. Rotary arrangerar träffar och utflykter med andra utbytesstudenter och bidrar även med fickpengar. Under utbytesåret kommer en utländsk utbytesstudent till Sverige och bor bland annat i ungdomens familj.

Är du intresserad av ett helårsutbyte. Läs mer om förutsättningar, kostnader etc på www.rotarystudent.se. Ta också gärna kontakt med Borås Rotary Viskans kommittéansvarig Anders Nilsson för mer information. Ansökan ska helst inkomma innan den 30 november. Du ansöker här.

Alva, utbytesstudent i Sydkorea 2022–2023

Full rulle och många utmaningar, men samtidigt har jag otroligt roligt. Ångrar verkligen inte mitt val om att åka hit! Min värdfamilj har sen dag ett behandlat mig som om jag faktiskt vore en medlem i deras familj. Rotary tar väl hand om oss utbytesstudenter och anordnar flera olika resor och små äventyr.

Alva, utbytesstudent i Sydkorea 2022–2023
Sponsorklubb i Sverige Borås Viskan Rotaryklubb

När jag först kom till Japan var allt väldigt överväldigande, det var så mycket nytt och roligt som hände hela tiden. Dock var det tufft med språkbarriären, även om jag hade pluggat japanska innan jag kom hit så hade jag inte fått chansen att faktiskt prata med någon. Min värdfamilj pratar inte heller någon engelska alls, så vi använde mycket Google Translate i början. Men alla jag har träffat, framför allt min värdfamilj, tar sig mer än gärna tid att svara på mina frågor och förklara när jag inte förstår. Mina största tips till framtida utbytesstudenter är först att plugga så mycket av språket du kan innan du åker om du inte kan det sen innan, för det gör så stor skillnad! Det andra är att inte vara rädd att fråga, både om vad saker betyder men också om allt annat mellan himmel och jord. Du kanske blir förvånad över hur gärna de runtomkring dig berättar om sin kultur, sitt land och språk. 

Stella, utbytesstudent i Japan 2022–2023
Sponsorklubb i Sverige Borås Viskan Rotaryklubb

Stella utanför Naganos största tempel.

Korttidsutbyte

För ungdomar i årskurs 9 och gymnasiet finns kortare utbytesprogram under 6–10 veckor. Två ungdomar från olika länder matchas ihop och besöker och bor hos varandra omväxlande. Utbytet sker oftast under sommaren. Du får en ny vän, tränar språk och lär känna en ny kultur.

Sommarläger

För ungdomar mellan 15–24 år arrangerar Rotary sommarläger under ca 2 veckor med teman som t.ex. musik, sport eller kultur. Ungdomar från flera länder träffas, har roligt tillsammans och utvecklas. Att delta i ett sommarläger kan vara ett första steg innan man bestämmer sig för att åka på helårsutbyte.

Mer information, ansökan etc.

Rotary har bedrivit ungdomsutbyte sedan 1974 och det är ett av Rotary Internationals prioriterade verksamhetsområden. I Sverige organiseras utbytet genom Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte för Sverige och Lettland, där alla 10 svenska distrikt samarbetar. Stiftelsens verksamhet finansieras av deltagarnas programavgifter och bidrag från rotarymedlemmarna. Allt arbete sköts ideellt av rotarymedlemmar runt om i landet och alla som är engagerade i ungdomsverksamheten är certifierade för ökad säkerhet.

På www.rotarystudent.se finns mer information om Rotarys olika utbytesprogram, hur ansökan går till, reseberättelser, filmer med mera.

Rotaract

Rotaract står för Rotary in Action och är Rotarys ungdomsorganisation för personer mellan 18-30 år. Genom Rotaract vill Rotary bidra till att utveckla ungas ledaregenskaper och stötta ungas initiativkraft. Vi tror på unga människors förmåga att ta ansvar och bidra till samhällets utveckling. Varje Rotaractklubb driver sina egna projekt med utgångspunkt i Rotarys kärnvärden. Det kan till exempel handla om ledarskapsutbildningar och möten med samhällsledare, stötta ungdomar i Rotarys utbytesprogram, samt serviceprojekt. Några exempel på svenska projekt de senaste åren är konstauktion till förmån för Kvinnohus, skolböcker till Tanzania och parkstädning efter evenemang. Läs mer om om Rotaract här. 

Rotex

Ungdomar som deltagit Rotarys utbytesprogram kan bli medlemmar i Rotex. Med egen erfarenhet av att bo utomlands kan Rotexmedlemmar hjälpa till att stötta utresande och inkommande utbytesungdomar. Det är ett sätt att ge tillbaka och hålla sina internationella kontakter levande efter utbytesåret. Läs mer om Rotex här.