Medlemskap: Vill du bli medlem i Borås Viskan?

torsdag 20 oktober 2022

Sofie Elfsbeg

Här finns lite samlad information för dig som är nyfiken på att gå med i vår fina klubb. Kom gärna med som gäst några frukostar så du får känna in atosfären och lära känna oss lite.

Verksamhetsår: 1 juli–30 juni

Medlemsavgift: 1 400 kronor/verksamhetsår, betalas normalt i augusti

Inträdesavgift: 200 kronor

Välgörenhetslotteri: Klubben ordnar ett välgörenhetslotteri under elva av årets månader. Det är obligatoriskt att delta i lotteriet som kostar 1100 kr/verksamhetsår.

Klubbmöten: Om inget annat anges äger klubbmötena rum varje fredag kl. 07.15. Klubbens programansvarige planerar in olika föredrag för klubbens möten. Klubbens president leder mötena. Om presidenten har förhinder leds mötet av en past president. Pandemin har medfört att klubben nu även permanent har hybridmöten. Rotarys tanke är att träffas på veckomötena.

Kostnad per klubbmöte: Den fina frukostbuffén på Yxhammargården kostar 140 kr/frukost. Det går att köpa ett häfte med 10 frukostkuponger à 1400 kr. Den som deltar via Zoom betalar 70 kr, då klubben har kostnad för lokal och utrustning.

Närvaro: Man bör delta i minst 50% av klubbens möten. Man får även närvaro för bl.a. styrelse- och kommittémöten, After work och klubbaftnar.

Veckobrev: Varje vecka skriver inkommande sekreteraren veckobrev, som skickas digitalt till dem som har e-postadress. Veckobreven finns även tillgängliga här på webben. Man kommer åt dem och annan information när man är inloggad medlem.

Facebook: Vi har också en sluten Facebook-grupp för kommunikation med och mellan medlemmarna.

Gästvärdar på klubbmöten: Inkommande sekreteraren gör varje år upp en lista över när medlemmarna ska utföra sitt gästvärdskap. Man är gästvärd tre fredagar i rad. De tre gästvärdarna ska ställa i ordning inför och efter mötet, registrera närvaro samt ta in frukostkupong/avgift. En av gästvärdarna tar ett särskilt ansvar för utifrån kommande gäster. Vid första tillfället av de tre skriver gästvärden ett kort referat av föredraget som hålls. Referaten skickas tillsammans med veckobreven. Klubbens inkommande sekreterare ansvarar för att schema för referenter läggs ut.

Kommittéer: Det finns gott om möjligheter att engagera sig. Klubben har ett antal kommittéer som bland annat arbetar inom klubbtjänst, Rotarys Ungdomsutbyte, internationella projekt och lokala projekt. Presidenten tar initiativ till kommittéer eller projektgrupper och ger uppdrag åt kommittéordförande, som sedan utser ledamöter i kommittéerna.

Klubbaktiviteter: Klubbmästaren bjuder in till klubbaftnar under rotaryåret, då man under trivsamma former lär känna sina klubbkamrater. Klubbtjänsten kan även ta initiativ till studiebesök och andra arrangemang. Den sista onsdagen i varje månad träffas vi på någon av stadens pubar för en stunds After work med start kl. 17.00. Läs mer om våra klubbaktiviteter.

Hyllningsadress: När en medlem fyller jämnt, uppvaktar klubben med en hyllnings­adress, där klubbkamraterna skrivit sina namn. Den hyllade får välja vad den insamlade summan ska användas till t.ex. Rotary Foundation, klubbens Tanzaniaprojekt eller annat projekt.

Information för medlemmar och blivande medlemmar i Borås Viskan Rotaryklubb